ANBI profiel

Stichting Ondersteuning Vrije Evangelische Gemeente Kampen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Ondersteuning Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Ondersteuning Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Statutaire zetel
Kampen
KvK nummer
81313748
RSIN
862045782
Activiteiten
Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen door middel van financiële ondersteuning aan uitgaven van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen die de begroting (al dan niet structureel) te boven gaan; en
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel het in materiële zin bij te dragen aan een functionele instandhouding van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Zij geeft aan de taak in materiële zin uitvoering door: a. het verstrekken van salarissubsidie ten behoeve van predikanten, gemeentelijk werkers en stagiaires; b. tegemoetkoming in kosten die de begroting (structureel) te boven gaan. c. overige financiële ondersteuning.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dennis de Ruiter
Voorzitter
Geen
Kornelis van der Vegt
Voorzitter
Geen
Mark van de Weg
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Boven Nieuwstraat 114
8261HH Kampen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0637121661
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000