ANBI profiel

Stichting ONE4

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting ONE4
Ook genoemd (handelsnaam)
ONE4 Foundation
Statutaire zetel
Parklaan 26, 5613BE, Eindhoven
KvK nummer
17208374
RSIN
818159492
Activiteiten
Fondsenwerving
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: art 2.1.a: een bijdrage te leveren aan de educatie en gezondheid van hulpzoekenden in de derde wereld, waarbij Stichting One4 zich hoofdzakelijk richt op kinderen. art 2.1.b: Het ondersteunen van door de stichting geselecteerde projecten met name rondom (sport)evenementen, door de inzet van online en offline fondsenwervende media- en merchandisingscampagnes om de leefomstandigheden van de onder lid a. genoemde hulpzoekenden te verbeteren. art 2.1.d: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. art 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsen te werven door middel van donaties, legaten, sponsoring, organisatie van evenementen en verkoop van merchandising.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting zal veelal multimedia projecten ontwikkelen, waarvan de opbrengsten ten bate komen van geselecteerde goede doelen. Het eerste project is genaamd ONE4Brazil. Dit project houdt in dat de stichting ONE4 een inzamelingsactie houdt rondom het WK voetbal 2014 in Braziliƫ. Voor uitgebreide informatie rondom dit project verwijzen wij graag naar www.one4brazil.com.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Inzameling

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Sander van Dissel
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Patrick Dicker
Secretaris
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Frans van Zandvoort
Algemeen directeur
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Parklaan 26
5613BE Eindhoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.one4foundation.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000