ANBI profiel

Stichting Ontwikkelen Sterke Jeugd

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Ontwikkelen Sterke Jeugd
Ook genoemd (handelsnaam)
Ontwikkelen Sterke Jeugd
Zoeknaam
Stichting Ontwikkelen sterke jeugd
Statutaire zetel
Zeist
KvK nummer
41184450
RSIN
009612142
Activiteiten
(Revenuen) van haar vermogen aanwenden voor het ondersteunen van de Stichting Youké. Fondsen verwerven die aangewend kunnen worden voor het verwezenlijken van het doel van Stichting Youké.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting is een steunstichting voor Youké sterke jeugd. De Stichting geeft hier uitvoering aan door Youké te ondersteunen bij het uitvoeren van de missie: “Youké helpt kind of jongere (0-23 jaar) en gezin binnen hun leefomgeving een effectieve oplossing te vinden voor hun uitdagingen rond opgroeien en opvoeden. Met onze stimulans (her)nemen ze de regie over hun eigen leven en gaan zelfstandig en veilig verder. We bieden de best passende hulp bij meervoudige problematiek. Op het gewenste moment, zo kort als kan, zo lang als nodig en ter voorkoming van instroom naar zwaardere hulp. Wij begrijpen de (culturele) achtergrond van onze cliënten en sluiten daar met onze hulp op aan. Wij creëren steeds betere manieren om effectief hulp te geven. Door bundeling van onze krachten met collega-hulpverleners, ontsluiten we eenvoudig en langs één weg alle lichte tot zware hulp voor jeugd en gezin.”
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting behaalt haar doelen door: het aanwenden van (de revenuen) van het vermogen ter verwezenlijking van het doel van de Stichting Youké; het verwerven van vermogen voor het verwezenlijken van het doel van Youké; en met alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt in de ruimste zin van het woord.
Subcategorie I
Gezondheidsfonds
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
M.L. van Loon
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Verlengde Slotlaan 109
3707 CE Zeist
Postadres
Postbus 867
3700 AW Zeist
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
088 1705175
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000