ANBI profiel

STICHTING OORLOGSVERZETSMUSEUM ROTTERDAM

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
STICHTING OORLOGSVERZETSMUSEUM ROTTERDAM
Ook genoemd (handelsnaam)
OVMR
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
41130246
RSIN
806322676
Activiteiten
* Het instellen van een permanente expositie * Het beschikken over een educatieve presentatie (de zgn. Experience) * het verstrekken van bescheiden subsidies ten behoeve van de ondersteuning van doeleinden die gerechtigheid en vrede dienen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
* Het bevorderen van kennis omtrent de Tweede Wereldoorlog * Het verzorgen van tentoonstellingen en voorlichting op dat gebied voor scholen * Het bevorderen van ontmoeting van oorlogsslachtoffers * Het attenderen van de jeugd op hedendaagse politiek getinte stromingen en tendensen die in het verleden aanleiding tot of ondersteuning van de Tweede Wereldooriog hebben gegeven.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door het verwerven van middelen uit subsidies en andere bijdragen, door schenkingen, erfstellingen en legaten en door alle andere verkrijgingen en bate.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Slachtofferhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mr. M.J.D. (Ries) Jansen
Voorzitter
Geen
Drs. W.J. (Wouter) Hagemeijer
Secretaris
Geen
Drs. J.C. (Jan Cees) van Duin
Penningmeester
Geen
Mr E. (Egbert) Boertien
Bestuurslid
Geen
Dr. J.A.J. (Hans) Leijten
Bestuurslid
Geen
Mr. H.F.J. (Huub) Joosten
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Berglustlaan 84
3054BK Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
010-4610573
WWW adres
-
Incassant id
Stichting OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000