ANBI profiel

Stichting OranjeRijk

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting OranjeRijk
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Uden
KvK nummer
75337509
RSIN
860243758
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel te streven naar een structurele en duurzame verbetering op het gebied van welzijn, zorg, economische status en verbinding voor en met de inwoners van de flatwijk te Uden. Het beleid van de stichting is gericht op de functies ontmoeten, bewegen, ontwikkelen, zorg en welzijn en dus in de breedste zin van het woord het bevorderen van de sociale cohesie.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het ontmoeten en meedoen van/voor de bewoners in de flatwijk te vergroten; b. de betrokkenheid en sociale cohesie van/voor de bewoners van de flatwijk te bevorderen; c. het verbeteren van het toekomstperspectief van wijkbewoners met (persoonlijke) problemen; d. (sociaal) ondernemerschap stimuleren door diensten te ontwikkelen die enerzijds een plek bieden om (werk)ervaring op te doen en anderzijds de fysieke en sociale leefbaarheid in de buurt ten goede komt; e. waar wenselijk beheren van Wijkcentrum \"De Balans\" als middel om de doelstelling te bereiken en zo nodig de huidige exploitatie daarop aan te passen; f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
N.C. den Hollander
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Wilhelminastraat 6
5401CH Uden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0610419122
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000