ANBI profiel

∙Stichting OSG Singelland voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
∙Stichting OSG Singelland voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen
Ook genoemd (handelsnaam)
OSG Singelland
Zoeknaam
OSG Singelland
Statutaire zetel
Drachten
KvK nummer
01080096
RSIN
806458410
Activiteiten
- Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs Algemeen voortgezet onderwijs
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling De stichting heeft ten doel: het bevorderen, in stand houden en verzorgen van voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio die in elk geval gevormd wordt door de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, met inachtneming van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet onderwijs. Artikel 42 van bedoelde wet luidt als volgt: “Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.”
Wijze waarop doel behaald wordt
het voeren van onderwijs
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://www.singelland.nl/organisatie

Contact informatie

Bezoekadres
Van Haersmasingel 37
9201KN Drachten
Postadres
112
9200 AC Drachten
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.singelland.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://www.singelland.nl/organisatie

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000