ANBI profiel

Stichting Oud-Katholiek Seminarie

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Oud-Katholiek Seminarie
Ook genoemd (handelsnaam)
Oud-Katholiek Seminarie
Zoeknaam
Oud-Katholiek Seminarie
Statutaire zetel
Amersfoort
KvK nummer
41188030
RSIN
816759364
Activiteiten
Verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het theologische vakgebied.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het verzorgen , bevorderen en begeleiden van de ambtsopleiding van priesters, diakens en pastorale werkers en opleiding van theologen voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland; het verzorgen van bijscholing en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Wijze waarop doel behaald wordt
1) Eén of meer docenten aan te stellen teneinde onderricht te geven aan Oud-Katholieke theologische studenten, zulks ter aanvulling van het onderricht dat deze studenten elders aan een theologische instelling genieten of genoten hebben. 2) de vestiging van één of meer bijzondere leerstoelen aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs in Nederland. 3) De verwerving van subsidies voor de opleiding en het doen van benodigde uitgaven daarvoor en 4) alle overige middelen welke het gestelde doel kunnen bevorderen.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Godsdienstig

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
K.J. Visser
Voorzitter
Geen
A. Zomervrucht-Reitsma
Secretaris
Geen
J.P. Schoon
Penningmeester
Geen
C.H.E. Stam
Bestuurslid
Geen
L.E. Wijker
Bestuurslid
Geen
M. Ploeger
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Bik- en Arnoldkade 20 N
1975 CH IJmuiden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-20959406
WWW adres
https://seminarie.oudkatholiek.nl/
Incassant id
nvt
Kenmerk incasso
nvt

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Studenten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000