ANBI profiel

Stichting Parallel Art

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Parallel Art
Ook genoemd (handelsnaam)
Parallel Art Foundation
Statutaire zetel
Amstelveen
KvK nummer
72284838
RSIN
859059480
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het onder de aandacht brengen, catalogiseren en openbaar maken van de werken van de kunstenaar Igor Ganikowskij, geboren te Moskou op twee maart negentienhonderd vijftig, hierna te noemen: \"Ganikowskij\", alsmede van andere moderne en hedendaagse kunstenaars en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorts stelt de stichting zich het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen, in zowel als buiten Nederland, ten doel.
Wijze waarop doel behaald wordt
- het op permanente wijze tentoonstellen van kunstwerken, al dan niet in een eigen ruimte van de stichting, teneinde een breed publiek daarvan kennis te laten nemen; - het organiseren van exposities, al dan niet in een eigen ruimte van de stichting, en doen geven van gratis toegankelijke lezingen en/of workshops; - het benaderen van musea en andere culturele instellingen om aldaar kunstwerken te exposeren en/of kunstwerken voor (langdurige) bruikleen aan te bieden; - het publiek op andere wijze bekend maken met en enthousiasmeren voor de werken van Ganikowskij en andere moderne en hedendaagse kunstenaars; - het verkopen van in het bezit van de stichting zijnde kunstwerken, waarbij de opbrengst volledig ten goede van de stichting zal komen en zal worden besteed ter verwezenlijking van het in dit artikel 2 gestelde doel; en - het conserveren en zo nodig restaureren van kunstwerken die in het bezit zijn van de stichting of van andere algemeen nut beogende instellingen; en - het catalogiseren van kunstwerken, en deze catalogus beschikbaar maken voor het publiek, waarbij een online catalogus gratis toegankelijk wordt gemaakt.
Subcategorie I
Kunst
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Anton Chaevitch
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Larissa Ganikovskaia
Penningmeester
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Moisei Lerner
Secretaris
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
-
Amstelveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.parellelart.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000