ANBI profiel

Stichting Pastorale Dienstverlening

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Pastorale Dienstverlening
Ook genoemd (handelsnaam)
SPD
Zoeknaam
SPD
Statutaire zetel
Sittard-Geleen
KvK nummer
41071649
RSIN
006367197
Activiteiten
Voldoen aan verplichtingen als werkgever. Verwerven geld voor financiering van salaris- en bijkomende kosten bij particuliere begunstigers en fondsen. Contact onderhouden met begunstigers, fondsen, Kerkbestuur. Afleggen van financiële verantwoording.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Via het beschikbaar stellen van een pastoraal werker pastorale en levensbeschouwelijke diensten verlenen aan de bewoners behorende tot de parochie Christus`Hemelvaart - H. Joseph te Sittard en aan diegenen die zich hiermee verbonden voelen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het beleidsplan is erop gericht dat de medewerker van de stichting als pastorale werker diensten kan verlenen aan de parochie Christus’ Hemelvaart - H.Joseph te Sittard. Het bestuur is de werkgever van de pastorale werker. Het beleid van het bestuur is erop gericht dat nu en ook in de nabije toekomst deze ondersteuning voor 18 uren per week geboden kan worden. Het bestuur onderhoudt hiertoe regelmatig schriftelijk contact met haar particuliere begunstigers en met fondsen. Wat betreft de fondsen zal het bestuur in de toekomst vooral verzoeken doen voor financiering in project-vorm. Omdat de medewerker werkt in de parochie Christus\' Hemelvaart - H.Joseph zal het bestuur optimale contacten onderhouden met het Kerkbestuur en de Pastoor van genoemde parochie. Binnen Sittard vindt een proces van clustering van parochies plaats. Hierdoor neemt het aantal zelfstandige parochies af. Het bestuur wil realiseren dat ook na een nieuwe clustervorming de pastorale werker ingezet kan worden, mogelijk in een breder verband, in Sittard.
Subcategorie I
Inzameling
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Geerts, Johannes Henderikus
Penningmeester
Geen
Bruns, Henderikus Antonius Jozef
Bestuurslid
Geen
van Lanschot, Robert Peter Carel
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Parallelweg 39
6131 BJ Sittard
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
046 452 3493
WWW adres
https://vrangendael.nl/spd.htm

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000