ANBI profiel

Stichting Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF)

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF)
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente \'s-Gravenhage
KvK nummer
73362085
RSIN
859486151
Activiteiten
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen. Het financieren en anderszins ondersteunen van onderzoek door of namens Wageningen University, naar fotosynthese in extremofielen, met het oog op verbeter
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: het financieren en anderszins ondersteunen van onderzoek door of namens Wageningen University, naar fotosynthese in extremofielen, met het oog op verbetering van het fotosynthetische proces in levende organismen, ter verbetering van oogstopbrengsten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het doen van schenkingen aan individuen en instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan het dienen of bevorderen van genoemde doelstelling.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
W.M. Witteveen
Voorzitter
Geen
E. van der Pol
Penningmeester
Geen
M. Koopman
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000