ANBI profiel

Stichting Piconfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Piconfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
Piconfonds
Zoeknaam
Picon
Statutaire zetel
gemeente Leidschendam-Voorburg
KvK nummer
82608989
RSIN
862537496
Activiteiten
Conform de statuten is het doel het financieel ondersteunen van activiteiten van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag ten behoeve van jonge kinderen, die (vanwege de financiële gezinssituatie) niet aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnem
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Financiële steun wordt verstrekt ter dekking van kosten om kinderen aan maatschappelijke activiteiten te laten deelnemen (schoolreizen, schoolzwemles, schoolbegeleiding) en al hetgeen daarmee naar het oordeel van het college van B&W verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Het gaat om zaken waarin niet al door de overheid wordt voorzien.
Wijze waarop doel behaald wordt
In principe wordt de toegekende steun en de financiering van eigen initiatieven van het Fonds betaald uit de opbrengst van het vermogen. Dit vermogen wordt risicomijdend belegd. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag worden gevraagd om voorstellen voor financiële ondersteuning van jongeren aan het Piconfonds te doen. Een goede onderbouwing is vereist, waaronder; • Duidelijkheid dat het gezin zelf niet de middelen heeft; • Onderbouwing dat bestaande (gemeentelijke) regelingen niet voldoende zijn om deelname van het kind aan de gewenste activiteit mogelijk te maken; • Vaststelling dat er meer kinderen zijn die aan de bedoelde activiteit om financiële redenen niet deel kunnen nemen. En zo ja, waarom worden die niet ook voorgedragen? Voor het beoordelen van aanvragen zal een beoordelingskader worden op gesteld dat toegepast wordt op binnenkomende aanvragen. Het is de bedoeling naast de formele besluitvorming ook goed samen op te trekken met de twee gemeenten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
C.B. Aptroot
Voorzitter
Geen
K.P. Klein
Secretaris
Geen
J.G. Milo
Penningmeester
Geen
M. Ditmar-Bielschowskij
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Salomeschouw 65
2726 JP Zoetermeer
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000