ANBI profiel

Stichting Plusbus Sittard-Oost

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Plusbus Sittard-Oost
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Plusbus
Statutaire zetel
gemeente Sittard-Geleen
KvK nummer
74908022
RSIN
860069904
Activiteiten
Het bieden van vervoermogelijkheden van deur tot deur voor (oudere) inwoners uit de gemeente Sittard-Geleen/ stadsdeel Sittard door het inzetten van een vervoermiddel in de gehele gemeente Sittard-Geleen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
* Het bieden van vervoersmogelijkheden voor (oudere) inwoners uit de gemeente Sittard-Geleen/ stadsdeel Sittard. Met name voor hen die wegens sociale en/of fysieke beperkingen niet over eigen vervoer beschikken. * De (oudere) inwoners uit de gemeente Sittard-Geleen/ stadsdeel Sittard de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de samenleving. * Hiermee willen we bereiken dat inwoners niet in een sociaal isolement geraken, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en tevens hun zelfredzaamheid kunnen behouden of vergroten.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het, met medewerking van vrijwilligers, inzetten van een vervoermiddel waarmee bestemmingen in de gehele gemeente Sittard-Geleen wordt bediend. Dit gebeurt op een vraag-gestuurde wijze, van deur tot deur. De vervoersmogelijkheid wordt aangeboden tegen een lage vergoeding en kan op eenvoudige wijze telefonisch worden gereserveerd.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
W.A. van der Weide
Voorzitter
Geen
K. de Jong
Secretaris
Geen
E.J.H. Janssen
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Parallelweg 39
6131 BJ Sittard
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0646615831
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-plusbus-sittard-oost/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000