ANBI profiel

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
Prins Bernhard Cultuurfonds
Zoeknaam
St. Prins Bernhard Cultuurfonds
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41197850
RSIN
002963425
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Wijze waarop doel behaald wordt
Bij de financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor cultuur en natuur geven wij voorrang aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt. Door voorlichting te geven over ons werk aan aanvragers en potentiële mecenassen informeren we hen over alle mogelijkheden om steun te ontvangen van het Cultuurfonds en om bij te dragen aan cultuur, natuur en wetenschap.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Onderzoek

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Mw. dr. A. Esmeijer
Algemeen directeur
Salaris
prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Herengracht 476
Amsterdam
Postadres
Postbus 17270
1000 JG Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0205206130
WWW adres
http://www.cultuurfonds.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000