ANBI profiel

Stichting Quality For Life Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Quality For Life Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Quality For Life Foundation
Statutaire zetel
Moordrecht
KvK nummer
63395568
RSIN
855217455
Activiteiten
Q4L Foundation heeft als doel de levenskwaliteit, gezondheid en levensomstandigheden van individuen in de armste dorpen van India te verbeteren. Om dit te realiseren voorzien wij deze dorpen van: • Schoon drinkwater door het laten aanleggen van water
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Q4L Foundation heeft ten doel: het structureel verbeteren van de levenskwaliteit, gezondheid en levensomstandigheden van kansarme mensen in India, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Bij het realiseren van haar doelstellingen houdt Q4L Foundation zoveel mogelijk rekening met de lokale cultuur en/of geloofsovertuigingen en houdt toezicht op de nazorg. Q4L Foundation heeft niet ten doel het maken van winst. Q4L Foundation laat zien hoe er met weinig middelen stappen gezet worden die positieve gevolgen hebben voor de mensen. Dit wordt dankzij een kleinschalige en persoonlijke aanpak bereikt. De aanpak van Q4L Foundation wordt steeds getoetst middels de volgende voorwaarden: • Concreet en praktisch; • Directe, maar duurzame resultaten; • Lage overheadkosten; • Intensieve samenwerking met lokale bevolking of partijen; • Balans tussen idealisme en realisme.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Mensenrechten
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Lelita Bindraban
Voorzitter
Geen
Tosse Bontje
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Schielandstraat 42
2841VB Moordrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0031650501122
WWW adres
http://www.q4lfoundation.com/
Incassant id
NL92ZZZ633955680000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Azie
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000