ANBI profiel

Stichting RaskattenWijzer

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting RaskattenWijzer
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
68495463
RSIN
857470152
Activiteiten
Voorlichting geven,onderzoek uitvoeren, campagnes voeren
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: gezelschapsdieren, en dan met name katten zowel individueel als gezamenlijk, te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen in onze maatschappij te behartigen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Publicatie van de RaskattenWijzer en andere vormen van voorlichting; het uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek ten behoeve van het welzijn van gezelschapsdieren; het opkomen voor het welzijn en het behartigen van de belangen van de dieren op alle daartoe geschikt geachte podia;
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
F. Schouten
Voorzitter
Geen
E. Klinkenberg
Secretaris
Geen
M. Bezemer
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Tilanusstraat 8 B
1091 BH Amsterdam
Postadres
Postbus 14584
1001 LB Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
020 6177757
WWW adres
http://www.raskattenwijzer.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000