ANBI profiel

Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Woord en Daad
Zoeknaam
Woord en Daad
Statutaire zetel
Gorichem
KvK nummer
41118168
RSIN
004275871
Activiteiten
Armoedebestrijding, bewustwording, maatschappijopbouw in het Zuiden, beleidsbeïnvloeding .
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.
Wijze waarop doel behaald wordt
Woord en Daad voert vier programma\'s: Onderwijs, Beroepsonderwijs en -training, agrarisch beroepsonderwijs en arbeidsbemiddeling, (Agri-)Bedrijfsontwikkeling en Basisvoorzieningen (gezondheidszorg; water, sanitatie en hygiëne en voedselzekerheid). Daarnaast is Woord en Daad actief in noodhulp. Daarnaast werkt Woord en Daad samen met haar partners aan een stevige maatschappelijke inbedding van het werk. In Nederland denkt Woord en Daad samen met de achterban na over vragen rond armoede en rijkdom. Ook wordt er via de politiek, pers en het bedrijfsleven opgekomen voor de belangen van de allerarmsten.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Dr.h.c. ir. J. Lock
Algemeen directeur
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Spijksedijk 16 e
4207 GN Gorinchem
Postadres
Postbus 560
4200 AN Gorinchem
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0183-611800
0183-611808
WWW adres
http://www.woordendaad.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000