ANBI profiel

stichting refreeze the arctic foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting refreeze the arctic foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
86403494
RSIN
863955654
Activiteiten
ontwikkeling technologie om global warming te vertragen/tegen te gaan.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bespoedigen van de implementatie van lokale marine cload brightening ter herbevriezing of afkoeling van doelgebieden om uiteindelijk bij te dragen aan het mitigeren van de opwarming van de aarde.
Wijze waarop doel behaald wordt
a. het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale marine cloud brightening technologie naar een stadium waarin het op grote schaal kan worden gedemonstreerd, en in verband daarmee: 1. het samenbrengen van universiteiten, kennisinstituten en experts en het helpen om hun inspanningen te coördineren; 2. het unificeren van alle bestaande data, informatie en kennis in een gedeeld raamwerk; 3. het overeenkomen van één of een paar locaties waar lokale marine cloud brightening technologie kan worden getest om richtsnoeren voor opschaling te identificeren en één of een paar locaties voor demonstratiefaciliteiten; 4. het identificeren van één of een paar technische aannemers die de kennis die is gegeneerd zoals beschreven in subparagrafen 1, 2 en 3 kunnen combineren tot een basaal ontwerp en een basaal technisch document; b. het vinden van nieuwe donateurs en het werven van fondsen voor de voormelde projecten; c. het brengen van de resultaten van de voormelde projecten in het publieke domein en het gebruiken ervan voor charitatieve activiteiten die verder bijdragen aan het bereiken van de uiteindelijke milieudoelen van de stichting; d. het beoordelen van de maatschappelijke impact en het stimuleren van acceptatie van een demonstratie van lokale marine cloud brightening technologie op grote schaal
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Jan van Breugel
Voorzitter
Geen
Frans Vendeloo
Penningmeester
Geen
Barbara Iara Stribos (e.v Veldhuis)
Secretaris
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Willemsplein 499
3016DR Rotterdam
Postadres
n.v.t.
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.refreezethearcticfoundation.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000