ANBI profiel

Stichting Remi Moldova

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Remi Moldova
Ook genoemd (handelsnaam)
Remi Moldova, RM
Zoeknaam
Remi Moldova
Statutaire zetel
Leiden
KvK nummer
54901855
RSIN
851484748
Activiteiten
Steriliseren zwerfhonden, verlenen acute medische zorg aan zwerfhonden, zwerfhonden bijvoeren in de winter, ondersteunen lokale dieren initiatieven, in mindere mate verbeteren situatie bevolking
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië. RM tracht haar doel onder meer te bereiken door; - het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië; - het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië; - het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië; - Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen. RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.
Wijze waarop doel behaald wordt
Donaties worden in Nederland opgehaald en via PayPal verstuurt naar de plaatselijke dierenarts waar RM mee samenwerkt.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Natuur & milieu

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Wouter van Krimpen
Penningmeester
Geen
Daan Gerritsen
Secretaris
Geen
Ingrid Godzevitsj-Booij
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Gerrit Kasteinstraat 10 nvt
2321RW leiden
Postadres
nvt
nvt nvt
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0651127390
nvt
WWW adres
http://www.remimoldova.com
Incassant id
nvt
Kenmerk incasso
nvt

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000