ANBI profiel

Stichting Reservefonds Dierenbelang

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Reservefonds Dierenbelang
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
64674770
RSIN
855773716
Activiteiten
Zie beleidsplan
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het opkomen voor de belangen van het dier, het verbeteren van de rechten van het dier, het bestrijden van dierenleed en het bieden van hulp aan dieren in nood. In de breedste zin van het woord zet de stichting zich in voor het bevorderen van het dierenwelzijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Dit doel wordt nagestreefd door het in stand houden en beleggen van het door de stichting krachtens erfstellingen, legaten, schenkingen en bijdragen van donateurs verkregen stamvermogen; het netto rendement van dit stamvermogen zal dan worden gedoneerd aan ANBI-instellingen die zich uitvoerend bezig houden met het bevorderen van dierenwelzijn zoals beschreven in de doelstelling van de stichting.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Dierenwelzijn
Subcategorie III
Dierenwelzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.W. Mankes
Voorzitter
Geen
G.J. Jochems
Penningmeester
Geen
R.L.M.B. Moonen
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Silodam 101
1013AS Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0206265225
-
WWW adres
http://www.anbi.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000