ANBI profiel

Stichting RESONANS

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting RESONANS
Ook genoemd (handelsnaam)
RESONANS
Zoeknaam
RESONANS
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
51693038
RSIN
850130372
Activiteiten
RESPONZ biedt gespecialiseerd passend onderwijs met zorg en gespecialiseerde externe onderwijsondersteuning, waarbij ieder talent telt.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
RESPONZ biedt onderwijs en begeleidt leerlingen op een professionele manier naar maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid om zo geïntegreerd mogelijk te functioneren in de maatschappij. Wij maken deze ambitie waar door onze medewerkers optimale kansen te bieden tot professionele en persoonlijke ontwikkeling in een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving. We hechten daarbij vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ veel waarde aan samenwerking met de ouders van onze leerlingen en andere stakeholders in het veld van onderwijs en zorg.
Wijze waarop doel behaald wordt
Vanuit het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen, organiseren wij een gespecialiseerd aanbod. Wij hebben het vakmanschap en de middelen in huis om hen doelgericht optimale ontwikkelingskansen te bieden. Zo kan iedere leerling zich uiteindelijk een goede plek in de samenleving verwerven. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling en niet van zijn beperkingen. Ons onderwijs is gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op de gebieden wonen, arbeid/dagbesteding, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Ons aanbod wordt gerealiseerd vanuit een integrale visie op onderwijs en zorg. Vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ hebben we korte lijnen met onze ketenpartners. Door deze integrale samenwerking staan de leerling en zijn ouders altijd centraal.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Revalidatie
Subcategorie III
Gehandicaptenzorg

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Elisabethhof 21
2353EW Leiderdorp
Postadres
1389
2302BJ Leiden
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.resonansonderwijs.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €20.000.000