ANBI profiel

Stichting ReumaNederland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting ReumaNederland
Ook genoemd (handelsnaam)
ReumaNederland
Zoeknaam
reuma
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
40408531
RSIN
002708425
Activiteiten
Geven van voorlichting aan mensen met reuma en hun omgeving; Belangenbehartiging d.m.v. lobbyen in Den Haag; Samenwerking zoeken met andere organisaties om onze doelen sneller te bereiken; Ingediende onderzoeksaanvragen beoordelen voor financiering Eve
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Dat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving
Wijze waarop doel behaald wordt
Behartiging van de belangen van mensen met reuma; Financiering van wetenschappelijk onderzoek; Werven van financiële middelen Investeren in patiëntgerichte oplossingen.
Subcategorie I
Gezondheidsfonds
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
M. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter
Geen
K.B. Tewarie
Penningmeester
Geen
F. Koning
Lid raad van toezicht
Geen
G.J.W. Förch
Algemeen directeur
Salaris
W.J. Ketellapper
Lid raad van toezicht
Geen
H.H. Kuper
Lid raad van toezicht
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Admiraal Helfrichstraat 1
1056AA Amsterdam
Postadres
59091
1040 KB Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
020-5896464
WWW adres
https://reumanederland.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €20.000.000