ANBI profiel

Stichting RFO Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting RFO Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
74392174
RSIN
859878235
Activiteiten
Het ondersteunen (zowel in de vorm van een investering in tijd als in geld) van initiatieven die zich het verbeteren van maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland ten doel stellen en het organiseren van dergelijke initiatieven.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het ondersteunen (zowel in de vorm van een investering in tijd als in geld) van initiatieven die zich het verbeteren van maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland ten doel stellen en het organiseren van dergelijke initiatieven.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het inzetten voor het algemeen nut verband houdende met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Wilbert van Gerwen
Voorzitter
Geen
Marie van Urk
Penningmeester
Geen
Davis Linders
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Prins Bernhardplein 200
1097JB Amsterdam
Postadres
Postbus 75591
1070AN Amstredam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-