ANBI profiel

Stichting Rhotia Valley Children\'s Home

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Rhotia Valley Children\'s Home
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting RVCH
Zoeknaam
Rhotia Valley
Statutaire zetel
Apeldoorn
KvK nummer
08153577
RSIN
817361868
Activiteiten
De stichting biedt jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor Weeskinderen en kinderen die door andere omstandigheden ouderlijke zorg tekort komen en die afkomstig zijn uit het Rhotia-gebied te Tanzania.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de Nederlandse Stichting Rhotia Valley Children\'s Home is om fondsen te verwerven, gelden te alloceren en de voortgang te overzien van projecten ten behoeve van het Rhotia Valley kinderopvanghuis in Tanzania. Een en ander in de ruimste zin van het woord. Het Rhotia Valley kinderopvanghuis (officieel: The Rhotia Valley Children’s Home Foundation Trust, gevestigd in Karatu, Tanzania, en in 2008 opgericht door het Nederlandse artsen echtpaar Marise en Joris Koch) vangt kinderen op uit het Rhotia-gebied die hun ouders hebben verloren, door hen verlaten zijn ofwel door andere omstandigheden fundamentele ouderlijke zorg ontberen. Het opvanghuis herbergt of begeleidt ca. 40, door de gemeenschap toegewezen, kinderen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar, en zorgt er voor dat deze kinderen: - liefdevolle zorg, goede voeding, schoon water en kleding krijgen - de juiste scholing en training ontvangen al naar naar gelang hun bekwaamheden - met elkaar spelen, van elkaar leren en onder elkaar delen - opgroeien tot zelfbewuste personen die voor zichzelf kunnen zorgen - respectvol met hun omgeving omgaan en - contact houden met hun familie. Bij de financiering van projecten staat het welzijn, opleiding en vorming van de eigen weeskinderen voorop, maar kunnen ook andere minderbedeelde dorpskinderen betrokken worden zodat ook zij kunnen profiteren van een basisopleiding, -hygiëne en/of -voeding.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het beleid van de Nederlandse Stichting en de Tanzaniaanse Trust is erop gericht om het kinderopvang huis op den duur zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken, en daardoor de afhankelijkheid van giften op de langere termijn te reduceren. Vooralsnog is die ondersteuning nog steeds nodig. De dagelijkse operationele kosten van het kinderopvang huis worden zoveel mogelijk gedekt door de 20% afdrachten van het nabij gelegen en aan de Trust gelieerde Rhotia Valley Tented Lodge, een hoogwaardig en ecologisch verantwoorde tented-lodge, waar gasten verblijven die onderweg zijn naar, of op bezoek zijn in de nabijgelegen wildparken zoals Ngorongoro, Serengeti, Tarangiri of Lake Manyara. Het is tevens de opzet dat het kinderhuis via een moestuin, een bakkerij en koeien in eigen beheer in een belangrijk deel van de eigen voedingsbenodigdheden kan voorzien. De Stichting verwerft fondsen en draagt bij aan: - de scholing en/of beroepsopleiding van de kinderen - de financiering van investeringen in gebouwen, water- en elektriciteitsvoorzieningen, groot-onderhoud en professioneel toezicht. - projecten om de kwaliteit en de hygiene van de scholen waar de kinderen naartoe gaan te verbeteren - lokale initiatieven die de werkgelegenheid van de oudere kinderen stimuleert. Daarnaast worden deelprojecten ondersteund die naast werkgelegenheid en vakopleiding ook inkomsten genererend zijn, zoals de lodge, de bakkerij, kleinschalige boterproductie, een lunchroom/coffee corner, en het verhuur van ruimtes in het 18+ huis.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
W.T.B. van Rhijn
Penningmeester
Geen
Mevr. I.T. de Geer - Huisman
Secretaris
Geen
Mevr. A.M. van Heekeren - Koning
Bestuurslid
Geen
P.P.F.C. Houben
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Bosweg 14
7314 AP Apeldoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.rhotiavalley.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000