ANBI profiel

Stichting Ringeling-Ravoo

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Ringeling-Ravoo
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Ringeling-Ravoo
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
60588861
RSIN
853973416
Activiteiten
Het werven van fondsen voor (wetenschappelijk) onderzoek naar het syndroom van Down; het doen van onderzoek naar het syndroom van Down; het verbeteren en beheersen van de kwaliteit van de zorg voor en het leven van Down-patiënten en zijn of haar leefomgevi
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het lenigen van noden van kinderen in hulpbehoevende omstandigheden. Het werven van fondsen voor (wetenschappelijk) onderzoek naar het syndroom van Down; het doen van onderzoek naar het syndroom van Down; het verbeteren en beheersen van de kwaliteit van de zorg voor en het leven van Down-patiënten en zijn of haar leefomgeving; het in stand houden, beheren en beleggen van liquide middelen; het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door het vormen van vermogen en het onderzoeken van mogelijkheden of projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen en deze mogelijkheden of projecten te subsidiëren.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mr. J. Ringeling
Voorzitter
Geen
Mr. drs. H.B.P. Elbers
Bestuurslid
Geen
Dr. Mr. M. Ravoo
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
IJdok 127
1013 MM Amsterdam
Postadres
n.v.t.
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
+31649121909
n.v.t.
WWW adres
-
Incassant id
n.v.t.
Kenmerk incasso
n.v.t.

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000