ANBI profiel

Stichting Roaring Lions Ministries

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Roaring Lions Ministries
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
WOUDENBERG
KvK nummer
87876019
RSIN
864433980
Activiteiten
Het bevorderen van steun in welke vorm dan ook aan Christenen en Christelijke Organisaties die zich bezighouden met de verkondiging van het evangelie van Jezus christus in woord en/of daad.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van steun in welke vorm dan ook aan Christenen en Christelijke Organisaties die zich bezighouden met de verkondiging van het evangelie van Jezus christus in woord en/of daad.Uitgaande van het gebod van Jezus Christus tot dienstbaarheid aan de naaste, zal de stichting bij confrontatie met de nood in de wereld, haar middelen en activiteiten richten op hulpverlening vanuit Christelijk perspectief in zowel materieel als geestelijk opzicht. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het verstrekken van finaciƫle steun aan personen en instellingen. b. het doen van veldbezoeken ter training en/of coaching en ondersteuning van mensen en activiteiten. c. het leiden en ondersteunen van individuen en teams die bijdragen aan activiteiten en projecten die passen in de doelstelling van de stichting. d. het verstrekken van (hulp)middelen voor activiteiten die passen in de doelstelling van de stichting. e. overige activiteiten die passen in de doelstelling van de stichting. nb: stichting heeft geen winstoogmerk. nb2: bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden..
Subcategorie I
Levensbeschouwing
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Kerkgenootschap

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
verhulst
Voorzitter
Geen
beekmann
Secretaris
Geen
numberi
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Ridderhof 26
3931 XZ Woudenberg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.roaringlionsministries.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000