ANBI profiel

Stichting Romo Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Romo Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
81059132
RSIN
861910369
Activiteiten
SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de financiële ondersteuning van medische zorg en wetenschap.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de financiële ondersteuning van medische zorg en wetenschap, onder meer gericht op: a) Verdere ontwikkeling en verbetering van medische zorg; b) Entameren en stimuleren van medisch wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van medische behandelingswijzen; c) Verbetering van voorlichting en educatie met betrekking tot medische aandoeningen; en d) Behandeling van patiënten. De financiële ondersteuning kan onder meer geschieden in de vorm van het doen van schenkingen en het verlenen van subsidies, garanties en al dan niet renteloze leningen. Het doel van de stichting omvat mede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord, mits in het algemeen belang.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S. Onderdijk
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
E-J. Zondag
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
G.F.H. Lipsch
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
M. Peeters
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
P. Scheltens
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
076-5315329
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-romo-foundation/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
-