ANBI profiel

Stichting Romo Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Romo Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
81059132
RSIN
861910369
Activiteiten
SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de financiële ondersteuning van medische zorg en wetenschap.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Romo Foundation (Stichting) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting heeft ten doel om de medische zorg en wetenschap financieel te ondersteunen ter bevordering van: • het verder ontwikkelen en verbeteren van medische zorg; • het entameren en stimuleren van medisch wetenschappelijk onderzoek; en • het ontwikkelen van medische behandelingswijzen. De Stichting richt zich thans met name op de bevordering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en België op het gebied van: • de oncologie, met de nadruk op kanker bij kinderen; en • neurodegeneratieve aandoeningen, zoals ALS, MS, Parkinson en Alzheimer.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S. van Looveren
Bestuurslid
Geen
D.D. Breimer
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
S. Onderdijk
Bestuurslid
Geen
E-J. Zondag
Voorzitter
Geen
G.F.H. Lipsch
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
M. Peeters
Bestuurslid
Geen
M. de Visser
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
076-5315329
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-romo-foundation/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
-