ANBI profiel

Stichting Romo Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Romo Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
81059132
RSIN
861910369
Activiteiten
SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de financiële ondersteuning van medische zorg en wetenschap.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de Stichting is: het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de financiële ondersteuning van medische zorg en wetenschap in Nederland en België, onder meer gericht op: verdere ontwikkeling en verbetering van medische zorg; en entameren en stimuleren van medisch wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van medische behandelingswijzen; en al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord, mits in het algemeen belang. Er zijn twee pilaren van Wetenschappelijk onderzoek waar de Stichting zich momenteel op focust: 1) Oncologie, met een nadruk op kanker bij kinderen 2) Neurodegeneratieve aandoeningen zoals ALS, MS, Parkinson en Alzheimer. De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst. De stichting wordt aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Romo Foundation beoogt onderzoeksprojecten te ondersteunen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S. van Looveren
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
D.D. Breimer
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
S. Onderdijk
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
E-J. Zondag
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
G.F.H. Lipsch
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
M. Peeters
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
P. Scheltens
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
076-5315329
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-romo-foundation/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
-