ANBI profiel

Stichting Rural Women Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Rural Women Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting RWF
Zoeknaam
Stichting Rural Women Foundation RWF
Statutaire zetel
Arnhem
KvK nummer
53721489
RSIN
8509 90 087
Activiteiten
Stichting RWF realiseert haar doelstellingen gebruik makend van het zogenaamde inktvlek model. Hierbij worden projecten gepland en uitgevoerd in een zich verder uitbreidende cirkel rond het regionale steunpunt in Ukpo van haar zusterorganisatie RWF Nigeria
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De statutaire doelstelling van Stichting Rural Women Foundation luidt als volgt: “Het zorg dragen voor een duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid voor kwetsbare groepen in de samenleving op het platteland van Afrika. Dit door de bevordering van schoon drinkwater, goede sanitatie, hygiëne, opleiding en training (waaronder HIV/AIDS preventie), economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor met name vrouwen en kinderen.” Vooralsnog richt de stichting zich primair op de verbetering van de levens-verwachting en de levensstandaard van vrouwen en kinderen in kleine dorpsgemeenschappen in Oost-Nigeria.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting RWF realiseert haar doelstellingen gebruik makend van het zogenaamde inktvlek model. Hierbij worden projecten gepland en uitgevoerd in een zich verder uitbreidende cirkel rond het regionale steunpunt in Ukpo van haar zusterorganisatie RWF Nigeria. We verlenen ondersteuning aan basisscholen en gezondheids/zwangerschapscentra op het platteland van Zuid-Oost Nigeria. Voor de planning van onze projecten wordt de volgende prioriteits volgorde aangehouden: Gezondheid (de aanleg van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op basisscholen en op gezondheidscentra/zwangerschapsklinieken; het uitvoeren van programma’s m.b.t gezinsplanning en sexueel voorlichtingen), Armoedebestrijding (het uitvoeren van projecten m.b.t. voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling en het verstrekken van microkredieten aan vrouwen in achterstandssituaties; het geven van extra onderwijs aan kinderen- en vrouwen in achterstandssituaties (Women Empowerment).
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Uzoamaka Beatrice Klein Leugemors-Ezeunala
Voorzitter
Geen
Johanna Matilda Gerarda Maria Dondorp-Huveneers
Secretaris
Geen
Freerk Richard Klein Leugemors
Penningmeester
Geen
Arie Dondorp
Bestuurslid
Geen
Henny Pauline van der Ster-Meyer
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Orchislaan 33
6833AG Arnhem
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
026-3217377
WWW adres
https://www.stichtingrwf.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Vrouwen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000