ANBI profiel

Stichting Samen Leven is Samen Delen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Samen Leven is Samen Delen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
\'s-Hertogenbosch
KvK nummer
17124810
RSIN
809093819
Activiteiten
Diaconale activiteiten en activiteiten op het gebied van levensbegeleiding
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verschaffen van financiƫle, technische organisatorische en/of personele middelen om te voorzien in behoeften die voortvloeien uit diaconale activiteiten en activiteiten op het gebied van levensbegeleiding uitgevoerd vanuit een geloofsgemeenschap of project.
Wijze waarop doel behaald wordt
1. Het bosproject. Een project voor oudere voormalig dak- en thuislozen. Een of twee dagen per week trekken een vijftal vrijwilligers met deelnemers naar buiten voor onderhoud van bospercelen en tuinen. 2. Het ontmoetingsproject voor kwetsbare ouderen. Dit is een dagbestedingsproject in de wijken Empel en Orthen.In samenwerking met thuiszorg die de selectie doet wordt aan 75-plussers die minder mobiel zijn maar nog thuis wonen een dag per week aandacht en ontmoeting geboden. Voor dit project zijn meer dan 20 vrijwilligers, merendeels leden van de San Salvatorgemeenschap, actief. 3. Het project Rolstoelvervoer. De stichting beschikt over een rolstoelbusje waarmee mensen kunnen worden vervoerd die zelf niet in staat zijn hun eigen mobiliteit te organiseren.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Jos Gruijters
Voorzitter
Geen
Adrie de Jong-Otte
Bestuurslid
Geen
Wim de Bekker
Penningmeester
Geen
Ton de Vos
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Deken Pompenstraat 39
5236 BA \'s-Hertogenbosch
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
073-6412480
WWW adres
http://www.anbi.nl/samen-leven-is-samen-delen

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000