ANBI profiel

Stichting Samen voor Ouderen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Samen voor Ouderen
Ook genoemd (handelsnaam)
SVO
Zoeknaam
Stichting Samen voor Ouderen
Statutaire zetel
Epe
KvK nummer
41042345
RSIN
816667573
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: Het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties, instellingen en dergelijke, voor zover de te ondersteunen activiteiten het welzijn, wonen en zorg van ouderen in de gemeente Epe ten doel hebben en voorts datgene te doen wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het in ontvangst nemen van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en overige baten en het stimuleren daarvan.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R. Seinstra-Sinteur
Bestuurslid
Geen
A.G.M. Pelster-Oors
Secretaris
Geen
H.P. de Goede
Penningmeester
Geen
I. Bijl
Voorzitter
Geen
H.G. Franke
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Langeweg 51 -
8166 GV Emst
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-
Incassant id
-
Kenmerk incasso
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000