ANBI profiel

Stichting samenwerken

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting samenwerken
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
zwolle
KvK nummer
83040269
RSIN
862701922
Activiteiten
het voorzien in humanitaire behoefte in grensgebieden
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: het voorzien in humanitaire behoeften op verschillende gebieden, zoals gezondheid, onderwijs, gemeenschapsdialoog en politieke empowerment. Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
door het opzitten van de schollen en andere onderwijs voorzieningen in samenwerking met humanitaire instellingen
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Mensenrechten
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
drapenierlaan 41
8043AK zwolle
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0624459625
WWW adres
https://lwt.ngo/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Azie
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000