ANBI profiel

Stichting Sarastro, Muziektheater voor het Noorden

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Sarastro, Muziektheater voor het Noorden
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Sarastro
Zoeknaam
Stichting Sarastro
Statutaire zetel
Nieuw Buinen
KvK nummer
65624750
RSIN
856191693
Activiteiten
De Stichting Sarastro is een ideële stichting en heeft als belangrijkste doelstelling het organiseren en professioneel begeleiden van amateur-voorstellingen, evenementen en workshops op het gebied van muziek, theater en onderwijs in de breedste zin voor ki
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het initiëren, bedenken, organiseren en begeleiden van voorstellingen en evenementen op het gebied van muziek en theater in de breedste zin voor kinderen en volwassenen; b. het bieden van professionele ondersteuning aan projectdeelnemers van de onder a. bedoelde voorstellingen en evenementen; c. het organiseren en begeleiden van scholingstrajecten op het terrein van theater en muziek, workshops en dergelijke; d. het samenwerken met meerdere culturele disciplines binnen het werkgebied; e. het tot stand brengen van onderlinge samenwerking van verenigingen en instellingen, die de projectdeelnemers nieuwe kunstuitingen, voorstellingen en evenementen biedt; f. het aanspreken en betrekken van de jeugd/ jongeren in het werkgebied; g, het bevorderen van een beter cultuurklimaat in het werkgebied; h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van een organisatorische vorm van werken met projectmanagers vanuit verschillende disciplines en het sluiten van projectovereenkomsten met verenigingen of andere georganiseerde groepen die actief zijn op het terrein van muziek, dans en/of toneel. 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 4. De stichting ziet als haar werkgebied de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Wijze waarop doel behaald wordt
Alles gaat middels projecten.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Ilse Hilde de Jager
Bestuurslid
Geen
Henk Benus
Penningmeester
Geen
Nico Vloothuis
Voorzitter
Geen
Suzanne van Hal
Secretaris
Geen
Gea Faber
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Wanne 99
9521DE Nieuw Buinen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06339237359 of
WWW adres
http://www.stichtingsarastro.nl
Incassant id
Stichting Sarastro

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000