ANBI profiel

Stichting Sarasvati Mataji

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Sarasvati Mataji
Ook genoemd (handelsnaam)
Sarasvati Mataji
Zoeknaam
Sarasvati Mataji
Statutaire zetel
Utrechtse Heuvelrug
KvK nummer
67227554
RSIN
856885502
Activiteiten
Door in dialoog te gaan met lokale contactpersonen en te vragen en overleggen hoe we de kinderen en ouderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften, bepalen we hoe de donaties het beste besteed kunnen worden, zodat deze optimaal ten goede komen aan het w
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de meest kwetsbare en allerarmste(n), namelijk kinderen en ouderen, door middel van het bijdragen van middelen en het opzetten van projecten en al hetgeen daar direct of indirect mee verband houdt. De stichting heeft uitdrukkelijk niet het maken van winst ten doel. Het vermogen van de stichting dient uitsluitend ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door in dialoog te gaan met lokale contactpersonen en te vragen en overleggen hoe we de kinderen en ouderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften, bepalen we hoe de donaties het beste besteed kunnen worden, zodat deze optimaal ten goede komen aan het welzijn en de gezondheid van de kinderen en ouderen. De stichting maakt voor haar werk gebruik van betrouwbare, lokale netwerken, die weten wat er speelt en wat er nodig is. En waarvan visie en missie gelijkwaardig zijn aan de onze.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mw. Y. Lensink
Voorzitter
Geen
Mw. K.M. van Veldhuijsen
Secretaris
Geen
Mw. A.M.L Pastor
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
MC Verloopweg 56 2
3956BS Leersum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.sarasvatimataji.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000