ANBI profiel

Stichting Saturna

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Saturna
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Roermond
KvK nummer
62969684
RSIN
855033770
Activiteiten
Het bevorderen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke projecten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Saturna heeft ten doel het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidies of anderszins: 1. aan instellingen, die zich richten op culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke doeleinden; 2. ten behoeve van projecten van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke aard; 3. aan personen die behoefte hebben aan financiële ondersteuning vanwege hun betrokkenheid bij instellingen en/of projecten als hiervoor omschreven, dan wel in verband met studie in of onderzoek naar onderwerpen die verband houden met de hiervoor omschreven doeleinden, 4. al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt. De hiervoor bedoelde instellingen, projecten en personen kunnen gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in Nederland of daarbuiten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Saturna wil zich in eerste instantie richten op de navolgende concrete projecten. 1. Weeshuizen en scholen op het platteland van Bangladesh. Saturna richt zich op hulp voor kinderen in Bangladesh, een der armste landen in de wereld, door weeshuizen met bijbehorende scholen te ondersteunen. Deze instellingen hebben permanente steun nodig voor de vervulling van o.a. a) fundamentele levensbehoeften: maaltijden, huisvestiging, kleding, gezondheidszorg en scholing; b) opzetten, bevorderen en onderhouden van mogelijkheden tot zelfvoorzienend levensonderhoud; c) voeren van administratie. 2. Het stimuleren van leef- en werkgemeenschappen in de Westerse Maatschappij. Saturna wil aan maatschappijverbetering bijdragen door stabiele en succesvolle leef- en werkgemeenschappen als alternatieve hoekstenen voor de samenleving te helpen grondvesten, opbouwen, stimuleren en ondersteunen in al hun facetten. Daartoe wil zij educatieve centra voor duurzaam leven helpen oprichten en ondersteunen. Tevens wil zij bevorderen dat in deze centra informatie en kennis verzameld en verspreid wordt over alle mogelijke leef- en werkgemeenschappen.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Koppelstraat 7
6093 CC Heythuysen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000