ANBI profiel

Stichting Schaapskudde Exloo C.A.

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Schaapskudde Exloo C.A.
Ook genoemd (handelsnaam)
Schaapskudde Exloo
Zoeknaam
Schaapskudde Exloo
Statutaire zetel
Exloo
KvK nummer
41020246
RSIN
807110747
Activiteiten
-planmatig begrazen van natuurterreinen door de schaapskudde. Tijdens de periode 15 april tot 15 oktober wordt de kudde dagelijks gehoed. Buiten deze periode wordt de kudde ingerasterd, met uitzondering van de weekenden en schoolvakanties; -Digitale jaarb
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel de instandhouding van de schaapskudde Exloo en de schaapskooi Hoofdstraat 55a te Exloo , alsmede het beheren van het schapeninformatiecentrum, Hoofdstraat 55a te Exloo.
Wijze waarop doel behaald wordt
Schaapskudde en schaapskooi. Om aan de doelstelling te voldoen is de schaapskudde verpacht aan een zelfstandige ondernemer. In de pachtovereenkomst zijn hiertoe voorwaarden opgenomen. De voornaamste voorwaarden betreffen het aantal ooien van het ras Drents heideschaap, het raszuiver houden van de kudde, de inzet van de kudde bij het planmatig begrazen van de natuurterreinen, zulks op basis van het Begrazingsplan en het daaruit voortvloeiende begrazingsrooster, de inzet van de kudde in verband met de toeristische betekenis van de kudde. Het dagelijks onderhoud van de schaapskooi berust bij de stichting. Het groot onderhoud wordt verzorgd door de gemeente Borger-Odoorn, eigenaresse van de schaapskooi. -Schapeninformatiecentrum . De stichting is belast met het dagelijks beheer en het dagelijks onderhoud van het informatiecentrum. Het groot onderhoud aan het gebouw berust bij de gemeente Borger-Odoorn, eigenaresse van het gebouw. Verkrijgen financiƫle middelen. Om aan de doelstelling te voldoen draagt de stichting zorg voor het verkrijgen en behouden van de nodige financiƫle middelen, zulks in de vorm van subsidies, sponsoring door bedrijven en donaties en adopties van particulieren.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Dierenwelzijn
Subcategorie III
Natuur & milieu

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Henk Suelmann
Voorzitter
Geen
Ciska Grootjans
Secretaris
Geen
Tom Oolders
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hoofdstraat 57
7875 AB Exloo
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.schaapskuddeexloo.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000