ANBI profiel

Stichting Schut

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Schut
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Zwolle
KvK nummer
05087097
RSIN
818651908
Activiteiten
Vermogensbeheer ten bate van de doelstellingen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
a. Het verlenen van financiƫle steun aan instellingen en personen die zich kleinschalig en efficiƫnt inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van kansarme jonge mensen. b.Het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve culturele wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen , zoals vermeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de successiewet
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting richt zich met name op de eerste doelstelling. Zij ontwikkelt zelf geen activiteiten op dit terrein maar concentreert zich op het genereren van middelen om consistente ondersteuning op langere termijn mogelijk te maken.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
F.A. Veldman
Voorzitter
Geen
S.P. Kragtwijk
Secretaris
Geen
C.M.W.Scholten
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Rheezerend 59
7701BD Dedemsvaart
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0621828721
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000