ANBI profiel

Stichting SIZOO

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting SIZOO
Ook genoemd (handelsnaam)
SIZOO
Zoeknaam
SIZOO
Statutaire zetel
Breda
KvK nummer
20116302
RSIN
816824332
Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bemiddelen bij het afsluiten van (huur)contracten en het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met primair een lichamelijke beperking.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bemiddelen bij het afsluiten van (huur)contracten en het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Per 1 maart 2024 vacant
Voorzitter
Geen
J.P. de Krijger
Secretaris
Geen
A.W.C.M. van Alphen
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hofwijkstraat 53
4834 EK Breda
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000