ANBI profiel

Stichting Slimmer-ik

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Slimmer-ik
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Ouddorp
KvK nummer
71527796
RSIN
858750144
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten ter versterking van algemene vaardigheden zoals zelfcontrole, probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden van jongeren.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De algemene doelstelling van het project ‘Tools4kids’ luidt als volgt: “Het doorgeven van levenservaring (cognitieve- en sociaal-emotionele vaardigheden) van de oudere- op de jongere generatie. Om hen goed voor te bereiden op de rest van hun leven. Deze ervaring (gereedschap) kunnen jongeren gebruiken om zichzelf of anderen te helpen, sterker in het leven te staan. En om allerlei omstandigheden of gebeurtenissen in hun leven, goed voorbereid en beter te kunnen doorstaan.” Om deze doelstelling specifieker en meetbaar te maken zijn de volgende resultaten geformuleerd: • Projectniveau o We willen voor dit project in totaal 36 scholen bereiken. o We willen voor de pilot in totaal ± 1000 leerlingen bereiken. • Kindniveau (deelnemersniveau) o Realiseren van eigenwaardegevoel o Boosten van zelfvertrouwen o Leren omgaan met de buitenwereld o Nee leren zeggen o Omgaan met teleurstellingen o Energie bewaken en omgaan met de stormen van het leven o Van negatief naar positief denken o Leren omgaan met angsten en met negatieve gevoelens o Het verschil tussen moeten en graag willen o Het leren scheiden van emoties en feiten o Leren loslaten o Leren om jezelf en anderen op een gezonde manier te helpen o Leren omgaan met moeilijke mensen en situaties, o Leren jezelf en anderen niet meer met elkaar te vergelijken, o Ontwikkeling op het gebied van communicatie, o Ontwikkeling op het gebied van diverse verschillende relaties met mensen o Ontwikkeling op het gebied van de eigen persoonlijke energie-huishouding o Ontwikkeling op het gebied van de (mogelijke) toekomstige gevolgen van de sociaal emotionele keuzes in het heden (Het jeugdboek Het Verhaal)
Wijze waarop doel behaald wordt
‘Tools 4 Kids’ bereikt de kinderen vanuit de scholen. Scholen hebben hun medewerking toegezegd en vanuit de scholen kan het project worden uitgevoerd. In dit programma krijgen de kinderen allerlei gereedschap – TOOLS in het Engels – dat ze de rest van hun leven kunnen gebruiken of aan anderen kunnen doorgeven. In twee dagdelen krijgen de leerlingen uitleg van het LevensGereedschap dat zich in de ‘Tools 4 Kids Gereedschapskist’ bevindt.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Cornelia Lena Noteboom Abresch
Voorzitter
Geen
Angela Geertruida Nieuwenhuizen
Secretaris
Geen
Klaas Hameeteman
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Molentienden 125
3253VH Ouddorp
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-
Incassant id
NL26RBRB0706572882
Kenmerk incasso
Stichting SlimmerIK

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000