ANBI profiel

Stichting Sociaal Theater

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Sociaal Theater
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
\'s-Hertogenbosch
KvK nummer
70323755
RSIN
858262046
Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door met inzet van professionele medewerkers optimale ondersteuning te geven aan dramatische uitingsvormen als theater en film in telkens nieuwe producties, zodat er iedere keer zowel een overzichtelijk
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel een blijvend podium van persoonlijke expressie en participatie te bieden aan personen, die in onze maatschappij door zeer uiteenlopende redenen in een achterstands- en kasarme situatie zijn geraakt; te denken valt in de eerste plaats aan cliënten en ex-cliënten van de maatschappelijke opvang, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Sinds 2005 bestaat het Sociaal Theater van de Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch. Wat begon als een spontaan initiatief om een bijzondere bijdrage te leveren aan het Rembrandtjaar met een groot professioneel groepsportret werd een blijvende organisatie onder redactie van Marianne Goossens en Arnoud Kremers. Van meet af aan stonden twee zaken centraal: de eigen creativiteit van onze cliënten en het culturele karakter van onze projecten. De activiteiten van onze stichting hebben tot nu toe verschillende producties als resultaat gehad. Wij noemen hier 2 films: Nachtwacht en Klokkenluider van de Notre Jan. 1 Foto De Nachtwacht waarin dezelfde compositie als Rembrandt destijds bedacht is aangehouden. Catwalk Kinky: modeshow. Theater Cirque du Clochard. Straattheater De Keisnijder in het Jeroen Bosch Jaar 2016 enz...
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Marianne Rosita Goossens
Voorzitter
Geen
Arnoldus Antonius Kremers
Secretaris
Geen
Johannes Maria Joseph Verstappen
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hekellaan 4
5211 LX \'s-Hertogenbosch
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-50287900
WWW adres
http://sociaaltheater.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000