ANBI profiel

stichting Solidariteitsfonds Oss

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting Solidariteitsfonds Oss
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
17154741
RSIN
812390064
Activiteiten
Het signaleren van mensen in financiële noodsituaties, het voorzien van noodhulp en tevens het trachten te ondersteunen met structurele hulp. Signalen delen met stichting Prota en gemeentelijke organisaties.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het voorzien van materiële en immateriële noden van personen, met name daar waar niet in wordt voorzien door wettelijke regelingen. Signaleren en trachten te voorzien in structurele hulp.
Wijze waarop doel behaald wordt
Iedere donderdagochtend van 9.30 - 11.30 inloopspreekuur Vianenstraat 120 te Oss (Pinksterterp). Samenwerking met gemeente Oss en Ons Welzijn. Fondsenwerving via verscheidene deelnemende organisaties: Seniorenraad Oss, Paaskerk, Titus Brandsma parochie en stichting Prota
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Ouderenhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Jeneverbes 75
5345jb Oss
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000