ANBI profiel

Stichting Source of Light

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Source of Light
Ook genoemd (handelsnaam)
Source of Light
Zoeknaam
Source of Light
Statutaire zetel
Apeldoorn
KvK nummer
41041249
RSIN
005534069
Activiteiten
De beleidsvoornemens voor de periode 2021-2026 zijn: • Het zoeken en zorg dragen voor passende ruimte. • Het communiceren over en verspreiden van de boeken en manuscripten. • Het houden van universele vieringen en lezingen. • Het bunde
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstellingen, namelijk: a. Het vastleggen en uitdragen van universele informatie die bestaat uit door profetes Debora ontvangen leringen en aanwijzingen vanuit de Sferen van Licht. b. Het ondersteunen van profetes Debora bij al datgene wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het openbaar maken van deze universele informatie, op welke wijze dan ook. b. Het organiseren van activiteiten die bestaan uit het doorgeven en toelichten van door profetes Debora ontvangen leringen en aanwijzingen vanuit de Sferen van Licht.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting biedt waar mogelijk (geestelijke) informatie en ondersteuning. De informatie betreft met name het Reddingsplan van de Aarde en hoe we ons kunnen voorbereiden op hetgeen gaat plaatsvinden, hoe het de bedoeling is dat we liefde, licht en krachten bundelen. De Aarde wordt gered en getransformeerd, evenals de mensen die haar bewonen. De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door het uitgeven van boeken, het houden van vieringen en thema-avonden/lezingen en het zoeken naar voldoende financiële middelen om een en ander te bekostigen. De stichting acht het van groot belang dat de hierboven beschreven acties plaatsvinden om zoveel mogelijk mensen met onze activiteiten en de boodschappen vanuit het Hoge Licht te bereiken.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A.A.G. Brands
Secretaris
Geen
J.T. van de Boer
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.source-of-light.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000