ANBI profiel

Stichting Spine and Neuromodulation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Spine and Neuromodulation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
83196307
RSIN
862764786
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting Spine en Neuromodulation (hierna: de Stichting) is een stichting opgericht om de kennis en behandeling/revalidatie van patiënten met pijn en/of neurologisch uitval door trauma, tumoren en degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom te verbeteren. Recent is aangetoond dat wereldwijd de aanwezigheid van lage rugproblemen de belangrijkste oorzaak is van leven met een handicap. Derhalve is er dringend meer aandacht nodig om deze toenemende last en de impact ervan op de gezondheidszorg en sociale systemen te verminderen. Het doel van de stichting is onderzoek naar innovaties en verbeteringen te ondersteunen voor de doelgroep waarvoor de stichting is opgericht. Te denken valt aan onderzoek op het gebied van dwarslaesie, spasticiteit, neuromodulatie en betere (minimaal invasieve) behandelingen voor wervelkolomproblematiek.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door middel van het inzamelen van financiële middelen voor innovatief onderzoek naar nieuwe behandelmethoden bij deze groep patiënten, hoopt de stichting meer aandacht te krijgen voor een groep patiënten waar relatief weinig aandacht voor is als het gaat om innovatie. Zo is de behandeling van een patiënt met een rughernia al bijna een eeuw niet veranderd. Met de PTED techniek heeft de werkgroep PTED-studie onder leiding van dr. B.S. Harhangi laten zien dat er wel degelijk plaats is voor vernieuwing van de klassieke zorg voor een lage rughernia. Echter staan we aan het begin van deze vernieuwingen en zal er nog veel onderzoek moeten plaatsvinden om te laten zien dat niet alleen bij de rughernia maar ook bij vernauwingen in de rug er plaats is voor minimaal invasieve rug-sparende behandelingen. Door de vergrijzing zullen de problemen van vernauwingen in de rug alleen maar toenemen waarbij, zoals in de afgelopen jaren steeds het geval geweest, weinig animo is om deze zorg te innoveren omdat de aandacht voor dit soort problemen als minder belangrijk wordt gezien. Dit terwijl rugklachten wereldwijd tot een van de meest belangrijke oorzaak zijn van verlies van kwaliteit van leven. Een ander probleem is de problematiek die ontstaat door neurologische uitval bij aandoeningen van de wervelkolom waarbij er recent bijvoorbeeld veel aandacht is geweest in de media voor een nieuwe vorm van neuromodulatie waarbij patiënten met een dwarslaesie weer konden staan. Het betreft kostbaar onderzoek voor een relatief kleine groep patiënten waarvoor er helaas minder financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Het verwerven van financiering voor wetenschappelijk onderzoek wordt steeds lastiger. Daarom heeft dr. B.S. Harhangi besloten een stichting hiervoor in het leven te roepen die zich als taak stelt onderzoek te ondersteunen op het gebied van aandoeningen van de wervelkolom in zijn breedste zin. Daarmee beoogt de stichting een basis te leggen voor de financiering van innovatie onderzoek en verbetering van de spinale zorg.
Subcategorie I
Gezondheidsfonds
Subcategorie II
Revalidatie
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Blauwgras 123
3068BC Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-