ANBI profiel

Stichting Stage-Z

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Stage-Z
Ook genoemd (handelsnaam)
Stage-Z
Zoeknaam
Stage-Z
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
51155508
RSIN
823121136
Activiteiten
Het in opdracht van Stichting Theater Zuidplein initiëren, stimuleren, produceren, presenteren en distribueren van eigentijdse, kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde, toegankelijke theaterproducties die naadloos aansluiten bij de belevings -en inte
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel zonder enig winstoogmerk, het in opdracht van Stichting Theater Zuidplein initiëren, stimuleren, produceren, presenteren en distribueren van eigentijdse, kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde, toegankelijke theaterproducties die naadloos aansluiten bij de belevings- en interessewereld van mensen op lbo/(v)mbo-niveau.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals -amateur-, semi-beroeps- en beroepskunstenaars en autodidacten de gelegenheid te bieden zich te presenteren; -contacten en uitwisselingen tussen kunstenaars onderling te bevorderen en te organiseren; -alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn; -het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Gooilandsingel 95
3083DP Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0102030207
WWW adres
http://stage-z.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000