ANBI profiel

Stichting Staged

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Staged
Ook genoemd (handelsnaam)
Staged
Zoeknaam
Staged
Statutaire zetel
Gemeente Groningen
KvK nummer
01168829
RSIN
821644658
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het beoefenen van de podiumkunst, voornamelijk in de vorm van muziektheater b. het in contact brengen en enthousiasmeren van een groot publiek met muziektheater; hierbij speelt de herkenning van kwaliteit door een groot publiek een grote rol c. het leveren van een creatieve bijdrage aan het culturele - klimaat op het gebied van muziektheater, zowel bij publiek als spelers, waarbij kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling voorop staan d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van optredens, het deelnemen aan en het organiseren van festivals en andere culturele activiteiten, het geven van workshops en cursussen, alsmede door het aanwenden van alle wettelijke middelen.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
W. van Doesum
Voorzitter
Geen
S. Baars
Secretaris
Geen
M. van Ingen
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Mantingerdijk 18
9436 PN Mantinge
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.getstaged.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000