ANBI profiel

Stichting Steunfonds Hospice

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Steunfonds Hospice
Ook genoemd (handelsnaam)
Steunfonds Hospice
Zoeknaam
Steunfonds Hospice
Statutaire zetel
Maastricht
KvK nummer
14073208
RSIN
810682357
Activiteiten
Ondersteuning van organisaties inde palliatieve zorg.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het uitdragen, alsmede het bevorderen van de acceptatie van palliatieve zorg. Het ondersteunen zowel in materiële als immateriële zin van organisaties en activiteiten die werkzaam zijn op het gebied van de palliatieve zorg in het Heuvelland in Zuid-Limburg. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Beheer en werving van financiële middelen.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
G.G. Lardenoije
Voorzitter
Geen
P.M.G.A. Schmedding
Secretaris
Geen
L.P.M. Engbersen
Penningmeester
Geen
A. Twijnstra
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Herdenkingsplein 13 D
6211 PX Maastricht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0433630593
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000