ANBI profiel

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Brabant

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Brabant
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Breda
KvK nummer
41105250
RSIN
813385696
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan alle activiteiten van de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant te Eindhoven, primair voor de vestiging van deze stichting in de regio Breda.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a) het verwerven en beheren van vermogenswaarden zoals onroerende goederen, effecten en geldmiddelen alsmede b) alle andere wettige middelen welke de bovenvermelde doelstelling kunnen bevorderen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.J. Kole
Penningmeester
Geen
R. Stam
Bestuurslid
Geen
A.M. Breuers
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Groenstraat 83
5071 EB Udenhout
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://voorbeeldurl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000