ANBI profiel

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Brabant

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Brabant
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Breda
KvK nummer
41105250
RSIN
813385696
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan alle activiteiten van de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant te Eindhoven, primair voor de vestiging van deze stichting in de regio Breda.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a) het verwerven en beheren van vermogenswaarden zoals onroerende goederen, effecten en geldmiddelen alsmede b) alle andere wettige middelen welke de bovenvermelde doelstelling kunnen bevorderen.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.J. Kole
Bestuurslid
Geen
P. van Herk
Penningmeester
Geen
C. van Leuven
Secretaris
Geen
G. van Loon
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Pettelaarpark 62
5216 PP \'s-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 1163
5200 BE \'s-Hertogenbosch
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://voorbeeldurl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000