ANBI profiel

Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Steunfonds
Zoeknaam
Stichting Steunfonds
Statutaire zetel
Middelburg
KvK nummer
41113546
RSIN
804723060
Activiteiten
Aantrekken leningen o/g d.m.v. aanschrijven kerkenraden. Behoefteonderzoek naar en overleg met potentiele leningontvangers. Bestaande leningverstrekkers worden schriftelijk geinformeerd over nieuwe rentepercentages. Optimalisatie rente leningen o/g en u/g.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel, overeenkomstig de statuten geformuleerde grondslag: a. financiële steun en financiële bijstand te verlenen aan stichtingen of verenigingen, uitgaande van of (moreel) gesteund wordende door (een) Gereformeerde Gemeente(n) binnen de particuliere Synode Zuid waarin belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten in voldoende mate participeren in bestuur en/of toezichthoudend orgaan en/of adviserend orgaan, zulks ter beoordeling van het bestuur, en de Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam. In dit artikel bedoelde verenigingen, stichtingen en (andere) betrokken kerkelijke gemeente(n) dienen dezelfde grondslag te hanteren als vermeld in artikel 3. In dit artikel genoemde steun en bijstand is uitsluitend bestemd voor doelen/ projecten op het gebied van huisvesting, verzorging, verpleging, maatschappelijk werk en dergelijke voor ouderen en hulpbehoevenden, welke gerealiseerd zijn of worden binnen het werkgebied. b. financiële steun te verlenen aan Diaconieën van Gereformeerde Gemeenten als onder a omschreven.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van bijdragen, het doen van schenkingen en het verstrekken van geldleningen indien en voor zover deze activiteiten aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
9
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
P.A. Bolle
Secretaris
Geen
A. Buth
Bestuurslid
Geen
P.E. Slabbekoorn
Bestuurslid
Geen
J. Geschiere
Bestuurslid
Geen
P.T. Slingerland
Bestuurslid
Geen
A.W. Koole
Voorzitter
Geen
J.P. Lamper
Penningmeester
Geen
R. van der Ree
Bestuurslid
Geen
vacature
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0118-676600
0118- 676699
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000