ANBI profiel

Stichting Stiefkinderen van Moeder India

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Stiefkinderen van Moeder India
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stiefkinderen
Statutaire zetel
Delft
KvK nummer
27243778
RSIN
816328080
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De \"Stichting `Stiefkinderen van Moeder India\" heeft als enig doel het verkrijgen van fondsen ten behoeve van de Indiase \"Karm Marg Charitable Society\" waar het geld geheel ten goede komt aan hun kinderhuis in Faridabad, buiten Delhi. Een tehuis voor opvang van dakloze kinderen. DIe krijgen niet alleen onderdak, voeding, medische verzorging en onderwijs, maar ook liefdevolle aandacht. Voor India heel ongebruikelijke: meisjes en jongens van diverse leeftijden leven er samen als in een heel groot gezin, leren er goed met elkaar omgaan in solidariteit. Dit concept werkt prima en Karm Marg heeeft sedert de oprichting in 1997 niet alleen veel kinderleed voorkomen maar ook an vele kanslozen uitzicht verschaft op een behoorlijk menswaardig leven. Stichting Stiefkiinderen is, eerst nog als particulier initiatief, al bij de totstandkoming van het huis betrokken geweest en heeft daarmee een bijzondere, nauwe vertrouwensrelatie.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting Stiefkindren van Moeder India werft fondsen via een bescheiden groep trouwe donateurs, soms aangevuld door acties van serviceclubs, scholen, De Wilden Ganzen, of andere goede doelen stimulerende stichtingen. Gevers worden zoveel mogelijk door berichtgeving op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en resultaten rond her werk in Delhi. De overzichtelijke kleinschaligheid van het project, de belangeloze inzet, goed communicate en het nauwe contact met het veld en daarmee garantie van goede besteding van gelden, worden door donateurs gewaardeerd. Jaarlijks wordt € 15.000 a € 20.000 bijgedragen.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Viviane Bakker
Voorzitter
Geen
Fons Diepenmaat
Secretaris
Geen
Deborah Pepper
Penningmeester
Geen
Romy Boesveldt
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Entrepotdok 170
1018AD Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.scomi.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Azie
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000