ANBI profiel

Stichting Stjoer

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Stjoer
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Stjoer
Zoeknaam
Stjoer
Statutaire zetel
Gemeente Leeuwarden
KvK nummer
01080383
RSIN
814168012
Activiteiten
Stjoer ondersteunt projecten voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg (ook door huisartsen), maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. Stjoer biedt deze mensen een plek waar ze klant kunnen worden van een
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstellingen van Stjoer zijn o.a.: participeren in de maatschappij, mensen de kans geven hun stem te laten horen, stimulering van zelfredzaamheid en emancipatie, bevorderen van deskundigheid en zinvolle dagbesteding, bevordering van arbeidsrehabilitatie, de beeldvorming rondom psychische kwetsbaarheden positief beïnvloeden. Stjoer werkt in 7 van de 9 prestatievelden van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Sita Reinsma
Voorzitter
Geen
Chris Marsman
Penningmeester
Geen
Marit Wagenmakers
Vice-voorzitter
Geen
Trees Flapper
Bestuurslid
Geen
Kees Elzinga
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Tesselschadestraat 8A
8913 HB Leeuwarden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
058 - 2849020
WWW adres
http://www.stjoer.frl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000