ANBI profiel

Stichting Straathonden van Lesbos

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Straathonden van Lesbos
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Straathonden van Lesbos
Statutaire zetel
-
KvK nummer
77636155
RSIN
861074087
Activiteiten
Werkzaamheden van de stichting A. zwerfhonden op laten vangen in gastgezinnen ter plaatse; B. werven van vluchtbegeleiders voor het vervoer van de honden naar Nederland; C. plannen en boeken van vluchten; D. honden die voor adoptie in aanmerking komen,
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstellingen van Stichting Straathonden van Lesbos staan als volgt in de statuten omschreven: A. het (doel) verzorgen van straathonden op Lesbos (Griekenland), waaronder begrepen het verlenen van medische zorg (zoals het steriliseren, castreren, vaccineren en inenten) en het (laten) voeden van de straathonden, alsmede het overbrengen van de straathonden naar andere landen waaronder Nederland, één en ander met oog op het aantal straathonden op Lesbos (Griekenland) te verminderen; B. het (doen) geven van voorlichting en educatie over (ondermeer) omgang met dierenwelzijn in het algemeen en honden in het bijzonder aan (ondermeer) scholen in Nederland en Griekenland (Lesbos); C. het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Visie Stichting Straathonden van Lesbos streeft naar het verhogen van het bewustzijn van de mens voor het welzijn van dieren in het algemeen en zwerfhonden in het bijzonder. Hierbij gaat de stichting uit van respect voor de eigenwaarde van de hond, waarbij er altijd gehandeld zal worden in het belang van de gezondheid en het welzijn van de hond. Missie Het merendeel van de zwerfhonden in landen als Griekenland is niet op straat geboren maar op straat gezet, vaak als ongewenste pup. Een gezonde teef krijgt twee keer per jaar een nest pups. De eigenaar van de teef zet deze overbodige pups (al dan niet vergezeld door hun moeder) op straat of laat ze ergens achter. Stichting Straathonden van Lesbos financiert, ondersteunt en realiseert verschillende doelen en acties teneinde het lot van zwerfdieren te verbeteren.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Anjuschka- Johanna Kooij
Secretaris
Geen
Anjuschka- Johanna Kooij
Penningmeester
Geen
Hillegonda ten Wolde
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Eemnesserweg 83
3743 AG Baarn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-