ANBI profiel

Stichting SuperSEXYLANDWorld

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting SuperSEXYLANDWorld
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
80648835
RSIN
861748785

Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
SuperSEXYLANDWorld Super SEXYLAND World komt voort uit Sociëteit SEXYLAND. De houten keet op de NDSM-werf heeft de afgelopen drie jaar naam gemaakt in Amsterdam en ver daarbuiten als ruimte voor kunstenaars en andere creatieve geesten om in vrijheid te kunnen organiseren wat ze willen. Met dagelijks een andere ‘eigenaar’ hebben wij voorzien in een dringende behoefte van de stad: voor iedereen een podium, gevestigd en beginnend. Een plek om te proberen, te doen, te falen. Een vrije ruimte waar de meest uiteenlopende programma’s en achtergronden naast elkaar kunnen bestaan. Vanuit de behoefte om deze dingen niet na elkaar maar naast elkaar te laten bestaan, is het plan voor de volgende stap ontstaan. Niet op maandag punk en op dinsdag opera maar alles, tegelijkertijd, naast elkaar en door elkaar heen; Super SEXYLAND World. Het doel van Stichting SuperSEXYLANDWorld is het realiseren, programmeren en exploiteren van een nieuwe ontmoetingsplaats voor culturele vrijheid, inclusiviteit en creatief experiment.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: (a) Het mede-ontwikkelen, in gebruik nemen, exploiteren en waarborgen van het concept en gebruik van een nieuw gebouw en een perceel waar een cultureel programma wordt aangeboden; (b) Het ontwikkelen, coördineren en aanbieden van een cultureel programma waarin een groot aantal (sub)culturen vertegenwoordigd zijn; (c) Het ontwikkelen van een nieuw model van culturele samenwerking met een groot aantal uiteenlopende partijen dat in de kern is gebaseerd op solidariteit, autonomie en eigenaarschap; (d) Het ontwikkelen van innovatieve wijzen van exploitatie van culturele ontmoetingsplaatsen; (e) Het verspreiden en bevorderen van het gedachtegoed van de stichting door het realiseren en/of ondersteunen van nevenvestigingen en andere culturele projecten en activiteiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
G. Schmidt
Voorzitter
Geen
W.H. de Vries
Penningmeester
Geen
N. Aouaki-Schellevis
Bestuurslid
Geen
N.J.B. Romke de Vries
Secretaris
Geen
C. van Ditzhuyzen
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Noordwal 1
1021 PX Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.sexyland.amsterdam/amsterdam/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000